Pogoji uporabe za stranke

PRAVNE INFORMACIJE

Platformo in storitve Youstice zagotavlja Youstice, a. s., podjetje, registrirano na Češkem, s sedežem na naslovu Na Pankraci 1683/127, 14000 Praga 4, Češka republika, matična številka: 242 594 71, z delniškim kapitalom v vrednosti 52,015,000 CZK.

Dodatne informacije:

– Naslov elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

Youstice je podjetje, ki je specializirano za razvoj spletnih platform in storitev na področju spletnega reševanja sporov.

 

UPORABA YOUSTICE

Youstice je sistem, ki svojim uporabnikom pomaga reševati spore nizke vrednosti. Kljub vsemu vam ne moremo jamčiti, da bodo vsi spori, ki jih boste skušali rešiti s pomočjo Youstice, tudi uspešno rešeni.

SKLADNO S TEM RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA YOUSTICE NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI GLEDE SPOROV, ZATO V POVEZAVI S TEM ZAVRAČA VSE OBVEZNOSTI, VKLJUČNO S PRITOŽBAMI ALI Z ZAHTEVKI V PRIMERIH, KO SE NE NAJDE REŠITVE. YOUSTICE VAM NI DOLŽEN ZAGOTOVITI REZULTATA, KADAR VAM POMAGA REŠEVATI PRITOŽBE IN REKLAMACIJE PREK PLATFORME YOUSTICE. Sprejemate dejstvo, da se lahko nekatere pritožbe ali reklamacije zavrnejo in jih zaradi naslednjih razlogov ne bo mogoče rešiti s pomočjo Youstice: 

– pritožba ali reklamacija je žaljiva ali popolnoma neutemeljena;

– pritožbo ali reklamacijo je v preteklosti že preveril oziroma jo ta trenutek preverja drug subjekt za alternativno reševanje sporov (ARS) ali splošna sodišča;

– vrednost pritožbe ali reklamacije je nižja ali višja od vnaprej določnih finančnih pragov (če obstajajo);

– stranka svoje pritožbe ali reklamacije ni poslala subjektu za ARS v predpisanem časovnem roku (če obstaja);

– preverjanje takšne pritožbe ali reklamacije bi resno motilo učinkovito funkcioniranje subjekta za ARS.

 

PRIMERNOST

Naš sistem Youstice je namenjen samo polnoletnim osebam (18 let ali več). Mladoletnim osebam (pod 18 let) je izrecno prepovedana uporaba Youstice. Z dostopanjem ali uporabo Youstice potrjujete, da ste stari 18 let ali več. Prav tako izjavljate, da:

– se zavedate predpogojev, ki so povezani z uporabo platforme; 

– ste prebrali in se strinjate s pogoji, ki urejajo uporabo platform, npr. Pogoji uporabe, Pravilnik o varstvu zasebnosti in Pravilnik za spletno reševanje sporov (Pravilnik za SRS);

– imate potrebne spretnosti, da dostopate do platforme in uporabljate platformo skladno s predpisanimi pogoji; 

– se strinjate, da ima sprejetje teh Pogojev uporabe v elektronski obliki med strankami enako dokazno vrednost kot papirnata dokumentacija.

 

Pred dostopanjem do platforme morate imeti:

– hitro internetno povezavo (vsaj 1 Mbps);

– usmerjevalnik (samostojen ali v škatli) s povezavo ethernet;

– računalnik in/ali tablico ali mobilni telefon; 

– e-poštni naslov.

 

IZVRŠLJIVOST

Ti pogoji uporabe so zavezujoči od trenutka, ko jih sprejmete v postopku registracije v sistemu Youstice. V vseh primerih velja, da ste prebrali in sprejeli pogoje uporabe na dan, ko ste prvič uporabili  platformo Youstice.

 

DOSTOP DO PLATFORME

Platformo lahko uporabljate le, če imate dostop do interneta. Uporabnik je sam odgovoren za varovanje in hrambo svojega gesla pa tudi za posledice razkritja gesla drugi osebi. Vsakič, ko platformo uporablja uporabnik, ki mu je bilo dodeljeno geslo, se predpostavlja, da to geslo uporablja izključno ta uporabnik.

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Youstice si prizadeva zagotavljati kakovostne storitve. Uporabnikom omogoča uporabo komunikacijskega sredstva, ki jim je na voljo v najboljših mogočih pogojih. Zaradi narave in kompleksnosti internetnega omrežja, še posebej pa njegovega tehničnega delovanja in odzivnih časov za posvetovanje, poizvedovanje ali za prenašanje informacij, se Youstice v razumnih okvirih trudi skladno s trenutnim stanjem tehnologije omogočati dostop in uporabo platforme. Youstice ne more dejansko zagotavljati popolne razpoložljivosti ali dostopnosti platforme, ki omogoča dostop do storitve. Youstice ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi sprememb in/ali začasne nerazpoložljivosti ali trajnega zaprtja celotne spletne strani ali platforme ali njenega dela. 

 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

SPLETNA STRAN YOUSTICE, PLATFORMA IN STORITVE SE PONUJAJO, »KAKRŠNE SO,« TOREJ BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICITNEGA. YOUSTICE NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, DA BODO SPLETNA STRAN, PLATFORMA ALI STORITVE YOUSTICE ZADOVOLJILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO NA VOLJO NEPREKINJENO, VARNO IN BREZ NAPAK. 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

PRIZNAVATE IN SE STRINJATE S TEM, DA V MAKSIMALNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NOSITE CELOTNO TVEGANJE, KI IZHAJA IZ VAŠEGA DOSTOPA IN UPORABE SPLETNE STRANI, PLATFORME ALI STORITEV YOUSTICE. SKUPNA ODGOVORNOST YOUSTICE, KI IZHAJA IZ TEH POGOJEV ALI V POVEZAVI S TEMI POGOJI UPORABE ALI IZHAJA IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETNE STRANI, PLATFORME ALI STORITEV YOUSTICE, V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGLA ZNESKOV, KI STE JIH PLAČALI YOUSTICE ZA SVOJO UPORABO SPLETNE STRANI, PLATFORME ALI STORITEV YOUSTICE V OBDOBJU DVANAJSTIH (12) MESECEV PRED NASTANKOM OZIROMA VLOŽITVIJO ZADEVNE PRITOŽBE, ZARADI KATERE JE NASTALA OBVEZNOST, TER ČE STE IZVEDLI KAKRŠNO KOLI PLAČILO ZA YOUSTICE. ČE NISTE IZVEDLI NOBENIH PLAČIL ZA YOUSTICE, BO ZNESEK TAKEGA ZAHTEVKA STO (100) DOLARJEV, KOT JE PRIMERNO.

Strinjate se, da boste uporabljali platformo Youstice in vse informacije, do katerih boste imeli dostop, sklad z javnim redom, moralo in pravicami tretjih strank.

Strinjate se, da ne boste motili rabe drugih uporabnikov, ki uporabljajo platformo, ter da ne boste dostopali do računov tretjih strank ali do tistih delov spletne strani, kjer je dostop omejen.

Youstice ne sprejema nobene odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje platforme ob višji sili.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsa intelektualna lastnina, ki jo vsebuje Youstice, ne glede na to, ali se nanaša na literarno ali umetniški lastnino, industrijsko lastnino, znanje in izkušnje, je in bo ostala edina in izključna lastnina Youstice. Vsako razmnoževanje in/ali predstavljanje dela ali vseh teh elementov je prepovedano brez izrecnega, pisnega in vnaprejšnjega dovoljenja Youstice. Prepovedana so tudi vsa druga dejanja, za katera velja, da bi lahko posredno ali neposredno kršila pravice intelektualne lastnine Youstice.

 

REŠEVANJE SPOROV

Imate pravico, da odstopite kadar koli v postopku reševanja sporov prek platforme Youstice, če niste zadovoljni z ravnanjem oziroma s tem, kako poteka postopek. Poleg tega imate pravico zavrniti predlagano rešitev skladno s Pravilnikom za SRS, ki ga uporablja Youstice. Uporaba platforme ne izključuje možnosti, da se bodo stranke s svojo pritožbo ali z reklamacijo obrnile na splošna sodišča, zato razumete in se strinjate, da se rešitev, ki jo predlaga platforma Youstice, lahko razlikuje od odločitve sodišča, ko bo uveljavilo pravna določila.

 

TOČNOST INFORMACIJ

Jamčite, da so vsi podatki, ki ste nam jih posredovali v obdobju veljavnosti teh pogojev, vključno z, vendar ne omejeno na informacije o vas samih in/ali vašem primeru, točni in popolni. Zavezujete se, da nas boste nemudoma obvestili o vseh spremembah in dopolnitvah takšnih podatkov.

 

PREKINITEV POGODBE IN ZAPRTJE RAČUNA

Če ste prekršili kateri koli pogoj uporabe, si Youstice pridržuje pravico, da začasno ali trajno onemogoči dostop do vašega računa, ne da bi vam za to vrnili denar ali plačali kakršno koli nadomestilo, v osmih (8) dneh po poslanem elektronskem sporočilu, v katerem vas prosimo, da odpravite neskladnost s pogoji uporabe, oziroma brez predhodnega obvestila, če neskladnosti ni mogoče odpraviti.

Youstice si pridržuje pravico, da samo po lastni presoji in brez predhodnega obvestila začasno ali trajno onemogoči dostop do vašega računa, če obstaja tveganje materialne zlorabe, goljufivega ravnanja ali druge nezakonite aktivnosti, ki je povezana z vašo uporabo Youstice. 

Svoj račun lahko kadar koli zaprete – kliknite na gumb »Izbriši račun« v svojem profilu na spletni strani. Po tem boste prejeli elektronsko pošto z avtomatsko potrditvijo, in če jo boste potrdili, boste nemudoma prenehali uporabljati storitve Youstice. Lahko nam pošljete tudi elektronsko sporočilo, da želite zapreti račun, na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

SPREMEMBE TEH POGOJEV UPORABE

Če se odločimo spremeniti te pogoje uporabe, bomo obvestilo o spremembah objavili na naši spletni strani in na drugih mestih, na katerih se nam to zdi primerno.

Če ste registrirani uporabnik Youstice, vas bomo obvestili o naši nameri in vam v elektronskem sporočilu pojasnili vse spremembe. Sporočilo vam bomo poslali trideset (30) dni pred uveljavitvijo takšnih sprememb. Ko boste prvič po tem, ko smo vas obvestili o takšnih spremembah, uporabili Youstice, se bo štelo, da sprejemate novo besedilo pogojev uporabe in se z njim strinjate.  Po elektronski pošti vas bomo obvestili, da ste sprejeli nove pogoje uporabe.

 

VELJAVNO PRAVO

Te pogoje uporabe ureja angleško pravo.

 

STOPITE V STIK Z YOUSTICE

Če imate kakršna koli vprašanja o teh pogojih uporabe, nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..