Podmínky užívání Youstice

UŽÍVÁNÍ YOUSTICE

Youstice je system, pomáhající svým uživatelům při řešení jejich sporů o nízké částky. Nicméně, nemůžeme zaručit, že všechny spory řešené s pomocí služeb Youstice budou úspěšně vyřešené. Jste si vědomi a souhlasíte, že Youstice není odpovědná za spor nebo jeho výsledek a v této souvislosti nemáte žádné nároky vůči Youstice.

VĚKOVÁ PŮSOBNOST

Systém Youstice je určený pouze pro osoby starší 18 let. Jakýkoliv přístup ke službám Youstice a jejich využívání osobami mladšími než 18 let je výslovně zakázáno. Tím, že přistoupíte k Youstice, potvrzujete, že jste starší než 18 let.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

Website Youstice, platforma a služby se poskytují “jak stojí a leží”, tj. bez jakékoliv záruky, výslovné či implikované, za to, že website, platforma nebo služby Youstice splní vaše očekávání nebo budou nepřerušeně k dispozici nebo že budou zcela bezpečné nebo že nebudou obsahovat žádné vady.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Potvrzujete a souhlasíte s tím, že v nejvyšší míře povolené příslušným právem jsou veškerá potenciální rizika, vyplývající z vašeho přístupu k Youstice a užívání služeb, webu nebo platformy Youstice zcela na vaší straně. V žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost Youstice ve vztahu k vašemu užívání nebo nemožnosti užívat website, platformu nebo služby Youstice celkovou částku, kterou jste zaplatil za užívání služeb Youstice v předchozích dvanácti (12) měsících před událostí, na základě které vznikl váš případný nárok vůči Youstice, nebo, pokud jste žádné částky Youstice neplatil, částku jedno sto US dolarů.

UKONČENÍ

Youstice má právo ukončit nebo pozastavit Vaši registraci a Váš přístup ke službám Youstice, pokud porušíte ustanovení těchto Podmínek užívání Youstice, a to i bez předchozího upozornění.

My (Youstice) máme právo ukončit tyto Podmínky užívání Youstice a tím Vaše užívání Youstice bez předchozího upozornění, pokud dle naší úvahy existuje materiální riziko zneužití, podvodu, nezákonného užití nebo jiného nezákonného jednání ve spojení s Vašim užitím Youstice.

Máte právo kdykoliv zrušit Vaši registraci u Youstice tím, že zašlete oznámení o zrušení Vaší registrace emailem na:

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky užívání Youstice se řídí anglickým právem.

KONTAKT NA YOUSTICE

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto Podmínek užívání Youstice, napište nám laskavě na: