Jak Youstice funguje pro obchodníky

Podívejte se na video

1) Po instalaci Youstice (Jak instalovat Youstice) na svůj web se přihlaste.

 

2) Pokud jste obdrželi stížnost od zákazníka, klikněte na tlačítko “odpovězte prosím”.

3) Zaškrtněte, jestli se stížností souhlasíte.

4) Označte, jestli souhlasíte s navrženým řešením. Pokud ne, zvolte svůj protinávrh.

5) Odešlete svou odpověď a učiňte zákazníka opět spokojeným. Pokud spokojen nebude, umožněte mu eskalovat případ a požádat o nezávislé rozhodnutí neutrálního profesionála.

6) Vykonejte, co bylo ujednáno mezi vámi a zákazníkem anebo rozhodnuto neutrálem a získejte důvěru zákazníka.

*Youstice pravidelně spolupracuje se dvěmi nezávislými expertními společnostmi za účelem zajištění bezpečnosti naší aplikace.